fbpx
MENU

Kontakt

    W trosce o Wasze dane – RODO Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) − informuję, że: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: TonySzczescia.pl ul. Jana III Sobieskiego 288 42-580 Wojkowice tel. 690-546-634 2. Państwa dane (IP komputera) przetwarzane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 3. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania danych opisanych powyżej, wówczas Państwa dane nie będę przetwarzane w tych celach. 4. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystacie Państwo z tego prawa – przetwarzania danych w tym celu zostanie zaprzestane. 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieokreślony. 6. Państwa dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom. 7. Prawa osób, których dane dotyczą: 8. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do przenoszenia danych; f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 9. W procesie wykonywania umowy nie podejmowane są decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane podane w niniejszym formularzu.

    ZAMKNIJ